top of page

Cilat janë shërbimet që ofron shoqata jonë?

01 - The First Approach reduced.jpg

1

Qendër rezidenciale për të mitur VT/VMT

Një strukturë që mirëpret të miturit që nuk mund të jetojnë në njësinë e tyre familjare. 

2

Qendra e Shërbimit për Gratë Viktima të Dhunës

Ndihmojmë gratë që janë viktima të dhunës dhe janë në një situatë vështirësie ekonomike,

3

Qendra e Formimit Profesional

Ofrojmë grave në vështirësi dhe të rinjve të pafavorizuar mundësinë për të fituar aftësi të reja profesionale 

4

Zyra për Burrat e Dhunshëm

Ne u ofrojmë burrave dhe autorëve të rinj të dhunës mundësinë për të hedhur themelet për një ndryshim

5

Laborator Bujqësore 

dhe Mjedisore

Një laborator për analizat mjedisore në mbështetje të zhvillimit të qëndrueshëm

6

Ngritja e kapaciteteve institucionale

Një staf i trajnuar dhe profesional për të mbështetur institucionet vendore dhe kombëtare

Kush janë përfituesit tanë?

1

Të mitur të braktisur, me probleme familjare, viktima
të trafikimit dhe/ose shfrytëzimit

2

Gratë vulnerabël viktima të abuzimit dhe dhunës, në vështirësi ekonomike dhe sociale

3

Të rinjtë në disavantazh, në vështirësi dhe viktima të diskriminimit ekonomik dhe social

4

Burra dhe djem autorë të dhunës ose me sjellje të dhunshme të raportuar nga shërbimet lokale

5

Aktorët institucionalë në nivel kombëtar dhe lokal që duhet të rrisin aftësitë e tyre 

6

Fermeret dhe agrobiznes që duan mbështetje për të përmirësuar prodhimet e tyre bujqësore

Kush janë partnerët dhe donatorët tanë?

AICS senza sfondo.jpg
aaaaaaaa.png
uSAID.jpg
giz-standard-logo_0.png
download (1).png
download (2).jpg
small_small_msh2.jpg
dddddd.png
logo_cies_page-0001.jpg
001430824101942-CEFA-Comitato-Europeo-per-la-.png
FSZ_png.jpg
1644223333408_Logo_orizzontale_Regione_Emilia-Romagna.JPG
king-baudouin-foundation.jpg
download (1).jpg
download.jpg
1077627_1003373_logoCRDC.jpg
swe_en_logo_light-1.png
AKAP.png
femijeve.jpg
brendshem.jpg
policia.png
BBB.png

Partnerët institucionalë në nivelin lokal

AAAA.png
AAAA.png
AAAA.png
AAAA.png
AAAA.png
AAAA.png
AAAA.png
AAAA.png
AAAA.png
AAAA.png
AAAA.png
AAAA.png
AAAA.png
Vlorë
Korçë
Gramsh
Prrenjas
Librazhd
Elbasan
Cerrik
Belsh
Peqin
Tiranë
Durres
Shkodër
Kukës
bottom of page