top of page
Classe di arte

Arkivi i Projektit

Gjatë historisë sonë kemi realizuar shumë projekte. Në këtë arkiv do të gjeni të gjitha më të rëndësishmet, të listuar sipas rendit kronologjik nga më të fundit deri tek më të largëtat në kohë.

Periudha e zbatimit: 
Enti financues: 
Buxheti i menaxhuar: 
Sektori i ndërhyrjes:
Objektivi i përgjithshëm: POP është një nismë  e rrjetit të 12 organizatave të shoqërisë civile shqiptare. Në bashkinë Elbasan, Kontrata Sociale dhe monitorimi i saj realizohet nga organizata Tjetër Vizion. Kontrata sociale prezantohet te të gjithë kandidatët për kryetar bashkie gjatë periudhës së fushatës elektorale.

POP: Perballja e Ofertave Politike

Periudha e zbatimit: 2022 - 2024
Enti financues: EU - IPA CBC
Buxheti i menaxhuar: 300.000 Euro
Sektori i ndërhyrjes: Turizmit dhe Kulturës
Objektivi i përgjithshëm: Kontributi në zhvillimin e qëndrueshëm të turizmit, arritja e ekuilibrit midis aspekteve mjedisore, ekonomike dhe socio-kulturore qe garanton përfitime afatgjata si për komunitetet ashtu edhe për vendet.

KET: Krusevo and Elbasan - acknowledged tourism CB destination

Provision of community driven solution with access to social services

Periudha e zbatimit: 2020 - 2022
Enti financues: Qeveria britanike
Buxheti i menaxhuar: 180.000 Euro
Sektori i ndërhyrjes: Tafikimit, Riintegrimi social
Objektivi i përgjithshëm: Të kontribuojë drejt një reduktimi të përgjithshëm të prevalencës së skllavërisë moderne dhe trafikimit të qenieve njerëzore brenda dhe nga Shqipëria.

ALIVE: Gratë dhe Burrat të lirë nga dhuna në Shqipëri

Periudha e zbatimit: 2019 - 2022
Enti financues: Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS)
Buxheti i menaxhuar: 150.300 Euro
Sektori i ndërhyrjes: Dhuna me bazë gjinore
Objektivi i përgjithshëm: Kontribuoni në arritjen e barazisë gjinore dhe fuqizimit të grave në Shqipëri në kuadër të SDG 5

RE-FRESH

Periudha e zbatimit: 2019 - 2021
Enti financues: Fondazione San Zeno
Buxheti i menaxhuar: 157.000 Euro
Sektori i ndërhyrjes: Rinia, gra, punësimi
Objektivi i përgjithshëm: Përmirësimi i përfshirjes sociale dhe integrimit në punë të grave dhe të rinjve në Bashkinë e Elbasanit që jetojnë në kushte vulnerabël.

GEMAL - Gender Mainstreaming in Albania

Periudha e zbatimit: 2016- 2019
Enti financues: Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS)
Buxheti i menaxhuar: 263.000 Euro
Sektori i ndërhyrjes: Dhuna me bazë gjinore
Objektivi i përgjithshëm: Kontribuoni në arritjen e barazisë gjinore dhe fuqizimit të grave në Shqipëri në kuadër të SDG 5

Youth action for change

Periudha e zbatimit: 2017 - 2019
Enti financues: Fondazione San Zeno
Buxheti i menaxhuar: 90.000 Euro
Sektori i ndërhyrjes: Rinia, gra, punësimi
Objektivi i përgjithshëm: Përmirësimi i përfshirjes sociale dhe integrimit në punë të grave dhe të rinjve në Bashkinë e Elbasanit që jetojnë në kushte vulnerabël.

Return Migration and reintegration in Elbasan region

Periudha e zbatimit: 2017 - 2018
Enti financues: GIZ
Buxheti i menaxhuar: 75.000 Euro
Sektori i ndërhyrjes: Te rinjte, Riintegrimi social
Objektivi i përgjithshëm: (Ri)integrojnë dhe fuqizojnë fëmijët/të rinjtë dhe azilkërkuesit e kthyer duke rritur orientimin e tyre drejt gatishmërisë së duhur arsimore dhe/ose profesionale

Participation - Transparency - Democracy

Periudha e zbatimit: 2017 - 2018
Enti financues: IDM, subgrant EU
Buxheti i menaxhuar: 11.600 Euro
Sektori i ndërhyrjes: Democraci, mirëqeverisje
Objektivi i përgjithshëm: Monitorimi i performancës së bashkive, njësive administrative; Mobilizimi i komunitetit për angazhim konstruktiv me institucionet publike

Coaching for Employment

Periudha e zbatimit: 2016- 2017
Enti financues: EU, CBC
Buxheti i menaxhuar: 168.000 Euro
Sektori i ndërhyrjes: Punësim
Objektivi i përgjithshëm: Transferimi i njohurive përmes ekspertizës së saj në Skopie për metodologjinë e trajnimit për punësim

Giving power to empower

Periudha e zbatimit: 2016 - 2017
Enti financues: USAID
Buxheti i menaxhuar: 18.000 Euro
Sektori i ndërhyrjes: Rinia, trafikimi
Objektivi i përgjithshëm: Rritja e mbrojtjes së të miturve nëpërmjet informacionit të ofruar për çështjet e trafikimit, identifikimin dhe mekanizmin e referimit në Shqipëri

Inclusion of disadvantaged youth into the labour market of Elbasan Region

Periudha e zbatimit: 2016 - 2017
Enti financues: GIZ
Buxheti i menaxhuar: 14.000 Euro
Sektori i ndërhyrjes: Te rinjte, punësim
Objektivi i përgjithshëm: Përmirësimi i mundësive për të rritur ndërtimin e kapaciteteve dhe zhvillimin e aftësive; AAP dhe punësimi i përfituesve

Mosaic of experiences

Periudha e zbatimit: 2017 
Enti financues: GIZ
Buxheti i menaxhuar: 19.000 Euro
Sektori i ndërhyrjes: Te rinjte, Riintegrimi social
Objektivi i përgjithshëm: (Krijimi i një mjedisi favorizues për të rinjtë me fokus të veçantë tek të rinjtë e kthyer  për të zhvilluar njohuritë, aftësitë e tyre dhe për të zgjeruar mundësitë e të rinjve për të pasur sukses në jetë.

Designing Social inclusion strategy of Elbasan municipality 2017-2020

Periudha e zbatimit: 2016
Enti financues: UNDP
Buxheti i menaxhuar: 13.000 Euro
Sektori i ndërhyrjes: Democraci, mirëqeverisje
Objektivi i përgjithshëm: Rë mbështesë hartimin e strategjisë së përfshirjes sociale të bashkisë Elbasan 2017-2020

To set up a micro propagation laboratory (in Vitro)

Periudha e zbatimit: 2015 - 2016
Enti financues: KBF, GIZ
Buxheti i menaxhuar: 17.000 Euro
Sektori i ndërhyrjes: Agriculture, punësim
Objektivi i përgjithshëm: Rritja e të ardhurave dhe mundësive për punësim për VOT përmes zhvillimit të biznesit social në sektorin e bujqësisë

Together against children exploitation

Periudha e zbatimit: 2015
Enti financues: Czech Development Cooperation
Buxheti i menaxhuar: 12.000 Euro
Sektori i ndërhyrjes: Shfrytëzimi i fëmijëve
Objektivi i përgjithshëm: Të ofrojë shërbime alternative riintegrimi (arsim; konsulencë psiko-sociale; aktivitete social-kulturore) dhe të reduktojë cenueshmërinë e tyre.

Projekte
të tjera

bottom of page