top of page

Shoqata

Tjetër Vizion

Një shoqëri e fortë me individe të fortë

Ftese per oferte

Objekti/ Qera salle per trajnim, Pushim Kafe, Catering/Fond limit 1.539.000 ALL me TVSH.

Tjeter Vizion eshte nje shoqate jo fitim prurese e themeluar qe ne vitin 2002,me seli ne Elbasan, Shqiperi ,e cila ka ne fokus ofrimin e sherbimeve sociale per femije, gra dhe te rinj dhe per realizimin e ketij qellimi,bashkepunon me donatore te ndryshem. Qe prej Janarit 2024 dhe me nje kohezgjatje prej 2 vitesh,Tjeter Vizion eshte duke zbatuar projektin me titull "Perspektiva që Mundësojne Punësimin e të Rinjve YEEP II" të financuar nga Ministria Federale Gjermane për Bashkëpunim dhe Zhvillim Ekonomik (BMZ) dhe SOS-Kinderdörfer weltweit, Hermann-Gmeiner-Fonds Deutschland (HGFD). Per te arritur qellimin e projektit te rinjte e targetuar do te marrin trajnime te ndryshme dhe te vazhdueshme pergjate 2 viteve (2024-2025). Rezultatet do te paraqiten ne 1 konference permbyllese ne fund te projektit. Per te arritur kete objektiv, kerkohet nje subjekt ne qytetin e Elbasanit, qe te siguroje kete sherbim si me lart.
Jeni të ftuar të dorëzoni dokumentat sipas pikës IV, dorazi ose nepermjet postes zyrtare në adresën Lagjia ''Aqif Pasha’’Rruga'' Ali Arapi'' Nr 19, ose nepermjet postes elektronike ne adresen (tjetervizion@gmail.com) deri me 25.03.2024 ora 17.00. Ju lutem, per me shume detaje rreth fteses, referojuni dokumentit bashkelidhur.
Ju faleminderit!

News 2A
News 3A
News 1A
News 3A
News 1A
News 2A
News 3A
News 4A

Kush jemi

Tjeter vizion është një organizatë jofitimprurëse e themeluar në Elbasan në vitin 2002. Për më shumë se 20 vjet ne jemi angazhuar të mbështesim shtresat më të dobëta të shoqërisë sonë: të miturit, të rinjtë dhe gratë. Ne u ofrojmë atyre një gamë të gjerë shërbimesh që synojnë t'i mbështesin ata në rrugën e tyre për të dalë nga dhuna,

varfëria dhe diskriminimi.

Home page 5
Home page 4
Home page 3
Home page 2
Home page 1
DSC00705

Çfarë bëjmë

Prej më shumë se 20 vitesh jemi angazhuar në ofrimin e shërbimeve të specializuara për disa nga kategoritë më të pafavorizuara të shoqërisë sonë, si të miturit, gratë dhe të rinjtë në disavantazh. Shërbimet tona njihen për efektivitetin e tyre dhe për profesionalizmin e operatorëve që i ofrojnë ato dhe kane mbështetjen e donatorëve të shumtë ndërkombëtarë.

100_0059.JPG

Burimet

Hyni në të gjitha publikimet tona. Ju mund të gjeni bilancet tona, studimet, kërkimet dhe të gjitha materialet që kemi prodhuar për të shpërndarë dhe bërë të njohur shërbimet tona dhe veprimet tona në territor. Mësoni më shumë rreth temave rreth të cilave sillet i gjithë aktiviteti ynë duke eksploruar burimet në internet që ne ju vëmë në dispozicion.

20150612_203128.jpg

Na kontaktoni

Lagja “Aqif Pasha” Rruga “Ali Arapi”, Nr.19, Elbasan, Albania

00355 54 252919

  • Instagram
  • Facebook
  • LinkedIn

Formulari juaj është dorëzuar!

bottom of page